Auteurs Heidi & Rolland Baker

“More is accomplished by spending time in God’s presence than by doing anything else.” 

Over Rolland & Heidi

Rolland & Heidi Baker zijn de oprichters en directeuren van IRIS Ministries en zijn al 30 jaar zendelingen. Zij hebben gerichte stappen ondernomen om zich te vereenzelvigen met de armsten van deze wereld en zijn bekend geraakt omdat zij ‘stilhouden bij de enkeling’. Nadat zij vele jaren enkel en alleen in Mozambique hebben gediend, reizen Rolland en Heidi nu de hele wereld over en onderwijzen zij anderen over de eenvoud van ‘passie en compassie’in de bediening van het evangelie.

Over Leren wat liefde is

Boeken van Rolland & Heidi Baker