Over Ons

Wie?

Wie zit erachter Great Life Publishing?

Twee personen: Henk van Deutekom en Peter Fransen.

Peter heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de boekenbranche. Via winkel, groothandelsmagazijn naar inkoper van vele Engelstalige Christelijke boeken voor de Europese markt, heeft hij het vak geleerd door ervaring. Nu is het tijd om ook de weg in te slaan van het uitgeven van Nederlandse producten.

Henk heeft vanuit zijn achtergrond en juridisch adviespraktijk grote belangstelling voor het geschreven woord. Henk ziet ‘Great Life’ als een kans om zijn ervaring als auteur voor allerlei vaktijdschriften te koppelen aan het verlangen om materiaal aan te bieden dat mensen ondersteunt bij  geloofsvernieuwing.

Waarom?

God heeft ons een ‘Great Life’ gegeven. Als we Jezus Christus persoonlijk kennen zijn we een ‘nieuwe schepping’. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. Voor velen is dit echter nog vaak een zoektocht.

Met GLP publiceren we resources in allerlei vormen zoals boeken, CDs, DVDs e.d. om mensen te helpen om meer vanuit hun identiteit als ‘nieuwe schepping’ te gaan leven.

Op deze website vind je natuurlijk onze eigen uitgaven, maar ook een aantal goede Nederlandstalige en Engelstalige producten.

We hopen dat het de lezer en/of luisteraar zal bekrachtigen in hun levenswandel met God.